Preuzmite Pravilnik (doc)

PRAVILNIK POJEDINAČNOG OTVORENOG PRVENSTVA HRVATSKE
U ŠAHU ZA VETERANE

Malinska, 04. – 09.11.2018.

Članak 1.

Hrvatski šahovski savez i ŠK Draga Rijeka organiziraju u Malinskoj od 04. – 09.11.2018.
Pojedinačno otvoreno prvenstvo Hrvatske u šahu za veterane (u daljnjem tekstu Prvenstvo).
Prvenstvo se igra u Hotelu Malin**** Malinska, dvorana Royal.

Članak 2.

Pravo nastupa imaju svi šahisti i šahistice državljani Republike Hrvatske koji su navršili 50 godina života i na međunarodnoj rejting listi FIDE se ne vode pod drugom državom te su registrirani u Hrvatskom šahovskom savezu za 2018. godinu.

Članak 3.

Prvenstvo se igra po Švicarskom sustavu, FIDE varijanta, 7 kola.
Tempo igre: 90 minuta po igraču uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez.
Prvenstvo se igra po Pravilima šaha FIDE.
Prvenstvo će se rejtingirati za FIDE i nacionalnu rejting listu.

Članak 4.

Kotizacija iznosi 200 kuna i potrebno ju je uplatiti Šahovskom klubu “Draga”. do 03.11.2018. nakon tog roka kotizacija je 300 kuna.
Kotizacije su oslobođene igrači sa IM, GM, WIM i WGM titulom.

Članak 5.

Svečano otvaranje 04.11.2018. u 14,30 sati.
Redovita kola igraju se prema sljedećem rasporedu:
I. kolo: 04.11.2018. u 15,00 sati
II. kolo: 05.11.2018. u 09,00 sati
III. kolo: 05.11.2018. u 16,00 sati
IV. kolo: 06.11.2018. u 15,00 sati
V. kolo: 07.11.2018. u 15,00 sati
VI. kolo: 08.11.2018. u 15,00 sati
VII. kolo: 09.11.2018. u 09,00 sati
Zatvaranje Prvenstva i proglašenje rezultata 09.11.2018. godine u 14,00 sati.

Članak 6.

Igrač na početak partije može zakasniti najviše 30 minuta. U slučaju većeg zakašnjenja
igrač gubi partiju kontumacijom. Odgode partije nema.

Članak 7.

Nagradni fond:  Nagradni fond iznosi 10.120 kuna isplativo u vidu troškova smještaja i putnih troškova.

1. mjesto 5 punih pansiona u hotelu “Malin” 1/1 sobi + 780 kuna troškovi puta (2500 kuna), pehar i član reprezentacije Hrvatske sa plaćenim pansionskim troškovima na ekipnom veteranskom prvenstvu Europe 2019. godine u Sv. Martinu na Muri.

2. mjesto 5 punih pansiona u hotelu “Malin” 1/1 sobi + 580 kuna troškovi puta (2300 kuna), medalja i član reprezentacije Hrvatske sa plaćenim pansioskim troškovima na ekipnom veteranskom prvenstvu Europe 2019. godine u Sv. Martinu na Muri.

3. mjesto 5 punih pansiona u hotelu “Malin” 1/1 sobi + 380 kuna troškovi puta (2100 kuna), medalja i član reprezentacije Hrvatske sa plaćenim pansionskim troškovima na ekipnom veteranskom prvenstvu Europe 2019. godine u Sv. Martinu na Muri.

4. mjesto 5 punih pansiona u hotelu “Malin” 1/1 sobi (1720 kuna) i član reprezentacije Hrvatske sa plaćenim pansionskim troškovima na ekipnom veteranskom prvenstvu Europe 2019. godine u Sv. Martinu na Muri.

Najbolji igrač preko 65 godina: putni troškovi 750 kuna, pehar i titula veteranskog prvaka Hrvatske za kategoriju preko 65 godina starosti.

Najbolja žena: putni troškovi 750 kuna, pehar i titula veteranske prvakinje Hrvatske.

Članak 8.

Kriteriji kod diobe mjesta:
Kada igrači imaju isti broj bodova, redosljed se određuje prema:Skraćeni Bucholz, bez najlošijeg protivnika
1. Bucholz
2. Međusobni susreti
3. Kumulativ

Članak 9.

Za vrijeme partije, igraču je zabranjeno imati u mjestu igre mobitel i/ili druga elektronska sredstva komunikacije.
Ako je očito da je igrač donio takav uređaj u mjesto igre, izgubit će partiju. Protivnik će dobiti partiju.

Članak 10.

Suci Prvenstva su Eduard Piacun (IA) – glavni sudaci Bojan Birk (FA) – zamjenik glavnog suca.

Članak 11.

Na odluku suca nezadovoljna strana ima pravo žalbe Turnirskom odboru u roku od 30 minuta po nastalom sporu.
Žalba se predaje glavnom sucu u pisanoj formi uz žalbenu pristojbu od 500,00 kuna. Žalbena pristojba se vraća u slučaju povoljnog rješenja žalbe, a u protivnom ide u korist HŠS-a.
Odluka Turnirskog odbora je konačna i izvršna, a ista se treba donijeti u roku od 60 minuta po završetku kola.

Članovi Turnirskog odbora:
1.
2.
3.
Zamjenici:
1.
2.

Članak 12.

Za sve što nije definirano ovim Pravilnikom primjenjuju se Pravilnici HŠS-a.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik propisala je Natjecateljska komisija HŠS-a, a sudionici ga prihvaćaju na
tehničkom sastanku, koji će voditi suci Prvenstva.
Pravo tumačenje ovog Pravilnika ima isključivo organizator uz suradnju glavnog suca.


Organizator:
Šahovski klub Draga Rijeka