POJEDINAČNO OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE U ŠAHU ZA VETERANE
Malinska, 4. – 9. studenoga 2018. godine

POKROVITELJI: Hrvatski šahovski savez, Primorsko-goranska županija, Općina Malinska-Dubašnica, Grad Krk, Općina Omišalj
Organizator: Hrvatski šahovski savez i Šahovski klub „Draga“ Rijeka
Tehnički organizator:  Hrvatski šahovski savez i Šahovski klub „Draga“ Rijeka
Smještaj: Hotel „Malin****“, Kralja Tomislava 23, 51511 Malinska
Mjesto igre: Hotel „Malin****“, Malinska , dvorana „Royal“
Pravo nastupa: Pravo nastupa imaju sve šahistice i šahisti državljani Republike Hrvatske koji su navršenili 50 godina života i na međunarodnoj rejting listi FIDE se ne vode pod drugom državom te su registrirani u HŠS-u za 2018. godinu
Sustav igre: Prvenstvo se igra po Švicarskom sustav, FIDE  varijanta, 7 kola
Tempo igre: 90 minuta po igraču uz dodatak od 30 sekundi za svaki odigrani potez.

Satnica natjecanja:
4. studenoga 2018. – otvorenje u 14,30. Prvo kolo u 15 sati
5. studenoga 2018. – drugo kolo u 9 sati, treće kolo u 16 sati
6. studenoga 2018. – četvrto kolo u 15 sati
7. studenoga 2018. – peto kolo u 15 sati.
8. studenoga 2018. – šesto kolo u 15 sati.
9. studenoga 2018.   – sedmo kolo u 9 sati.
9. studenoga 2018. – podjela nagrada u 14 sati

NAGRADE:  Nagradni fond iznosi 10.120 kuna ISPLATIVO U VIDU TROŠKOVA SMJEŠTAJA I PUTNIH TROŠKOVA.

1. mjesto 5 punih pansiona u hotelu “Malin” 1/1 sobi + 780 kuna troškovi puta (2500 kuna) i član reprezentacije Hrvatske sa plaćenim pansionskim troškovima na ekipnom veteranskom prvenstvu Europe 2019. godine u Sv. Martinu na Muri.

2. mjesto 5 punih pansiona u hotelu “Malin” 1/1 sobi + 580 kuna troškovi puta (2300 kuna) i član reprezentacije Hrvatske sa plaćenim pansionskim troškovima na ekipnom veteranskom prvenstvu Europe 2019. godine u Sv. Martinu na Muri.

3. mjesto 5 punih pansiona u hotelu “Malin” 1/1 sobi + 380 kuna troškovi puta (2100 kuna) i član reprezentacije Hrvatske sa plaćenim pansionskim troškovima na ekipnom veteranskom prvenstvu Europe 2019. godine u Sv. Martinu na Muri.

4. mjesto 5 punih pansiona u hotelu “Malin” 1/1 sobi (1720 kuna) i član reprezentacije Hrvatske sa plaćenim pansionskim troškovima na ekipnom veteranskom prvenstvu Europe 2019. godine u Sv. Martinu na Muri

Najbolji igrač preko 65 godina: putni troškovi 750 kuna

Najbolja žena: putni troškovi 750 kuna

Upisnina: Uplata do 15.10.2018. godine 200 kuna, poslije tog roka 300 kuna.

Nagrade nisu kumulativne.

Upisninu ne plaćaju WIM, WGM, IM i GM.

Upisnina za natjecanje iznosi 200 kuna i potrebno ju je uplatiti na žiro račun Šahovskog kluba “Draga” IBAN:HR3924880011100110201 do 15. listopada 2018. Iza tog roka upisnina iznosi 300 kuna.


ROK ZA PRIJAVU ATJECATELJA JE 15. listopada 2018.

Prijave za natjecanje se vrše na mail: ivan.mandekic@rijeka.hr

HRVATSKI ŠAHOVSKI SAVEZ
ŠAHOVSKI KLUB DRAGA RIJEKA